اخبار ویژه
شماره جدید نشریه
نسخه شماره ۹ فصلنامه الکترونیکی پناه مردم منتشر شد

نسخه شماره ۹ فصلنامه الکترونیکی پناه مردم منتشر شد

رشیدی کوچی: فیلترینگ با جهاد در نشر افکار صحیح در تضاد است ۰۶ مهر ۱۴۰۰

رشیدی کوچی: فیلترینگ با جهاد در نشر افکار صحیح در تضاد است

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: فیلترینگ، عدم حضور و یا پاک کردن صورت مسئله با جهاد در نشر افکار صحیح در تضاد است.

جدیدترین مطالب
افزایش حمایت‌ها از فرزندان بالای ۱۸ سال مراکز بهزیستی

افزایش حمایت‌ها از فرزندان بالای ۱۸ سال مراکز بهزیستی

لزوم راه اندازی سریع سامانه “کشف فساد “در شهرداری تهران/اعلام شماره ارسال گزارش های فساد

لزوم راه اندازی سریع سامانه “کشف فساد “در شهرداری تهران/اعلام شماره ارسال گزارش های فساد

بازگشایی «مهدهای کودک» در شهرهای غیر از شرایط قرمز، از امروز

بازگشایی «مهدهای کودک» در شهرهای غیر از شرایط قرمز، از امروز

ضرورت تغییر نگرش مراجع تصمیم‌گیری نسبت به تامین اجتماعی

ضرورت تغییر نگرش مراجع تصمیم‌گیری نسبت به تامین اجتماعی