بایگانی‌های پروفسور امین - فصلنامه پناه مردم
فردوسی و سنت های مسلمانی , به قلم پروفسور امین ۰۶ تیر ۱۴۰۰

فردوسی و سنت های مسلمانی , به قلم پروفسور امین

حکیم فردوسی چنان که به تفصیل فصیل در کتاب فردوسی و شاهنامه ثابت کرده ایم، شیعه دوازده امامی است

سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی به قلم : پروفسور امین ۰۶ تیر ۱۴۰۰

سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی به قلم : پروفسور امین

شریعتی، از تاثیرگذارترین شخصیت های صد ساله اخیر ایران بود

طبیبان شاعر/ به قلم پروفسور سید حسن امین ۳۰ فرو ۱۴۰۰

طبیبان شاعر/ به قلم پروفسور سید حسن امین

در عصر ما نیز پزشکان شاعر بسیارند که شرح حال و نمونه آثار اکثر ایشان در کتاب های ویژه ای همچون ” طبیبان شاعر ” تالیف دکتر محمد سیاسی به چاپ رسیده است

برگزاری همایش بزرگداشت وتجلیل ازپروفسور امین ۱۱ بهم ۱۳۹۹

برگزاری همایش بزرگداشت وتجلیل ازپروفسور امین

مراسم بزرگداشت پروفسور امین از چهره های علمی وفرهنگی در استان البر برگزارگردید.دراین مراسم چهره های علمی وادبی وکانونهای فرهنگی شرکت داشتند

امامزاده سازی قلابی توطئه برای ترویج خرافات دینی وتضعیف دین ۲۰ آبا ۱۳۹۹

امامزاده سازی قلابی توطئه برای ترویج خرافات دینی وتضعیف دین

مدتی است امزاده سازی قلابی رواج یافته که اخیرا نیز در سبزوار امامزاده قلابی ساخته شده است که مقاله حاضر بطور کلی در این باره توضیح می دهد