بایگانی‌های پروفسورامین - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
استادان پروفسورامین شاعر وحقوقدان وادیب ۳۰ فرو ۱۴۰۰
استادان بزرگ پروفسور امین

استادان پروفسورامین شاعر وحقوقدان وادیب

قدردانی پروفسور امین ازاستادان بزرگ دانشمند ادیب

سخنرانی پروفسور امین در نشست تخصصی ترویج کتاب بوکبال در خانه اندیشمندان علوم انسانی ۰۲ فرو ۱۴۰۰

سخنرانی پروفسور امین در نشست تخصصی ترویج کتاب بوکبال در خانه اندیشمندان علوم انسانی

پروفسورامین در نشست ادبی گفت:کتاب، حامل و ناقل اندیشه، دانش و آگاهی است و کتابت و اختراع خط، به قدری سرنوشت ساز و مهم است که تاریخ مدنیت نوع بشر در کره زمین به دو عصر تاریخی و ماقبل تاریخ تقسیم می شود

پروفسور سیدحسن امین ادیب وحقوقدان :ضرورت همیاری به روایت کلیله و دمنه ۱۱ اسف ۱۳۹۹

پروفسور سیدحسن امین ادیب وحقوقدان :ضرورت همیاری به روایت کلیله و دمنه

کتاب کلیله ودمنه توسط پروفسور امین بازنویسی شد