بایگانی‌های پایگاه خبری پناه مردم نیوز - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
هیات نظارت بر مطبوعات با فعالیت پایگاه خبری پناه مردم نیوز موافقت نمود ۲۳ شهر ۱۴۰۰

هیات نظارت بر مطبوعات با فعالیت پایگاه خبری پناه مردم نیوز موافقت نمود

به لطف پرودگار متعال وبا همت مهندس مهدی کیان پایگاه خبری پناه مردم نیوز مجوز فعالیت وانتشار دریافت کرد