بایگانی‌های مضضرات کم خوابی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
مناسب ترین زمان خواب و مضررات کم خوابی ۱۸ خرد ۱۳۹۹

مناسب ترین زمان خواب و مضررات کم خوابی

آیا می دانید بهترین زمان خواب چه ساعاتی است؟ زمانی که می‌خواهید برای یک برنامه ی پرمشغله وقت جور کنید، احتمالا با خود فکر می‌کنید، این کار را با کم کردن ساعت خوابتان انجام دهید و شاید هم با حذف یکی دو ساعت از زمان استراحت تان حقارت کارهای  بیشتری رسیدگی کنید.