بایگانی‌های فصلنامه الکترونیکی پناه مردم - فصلنامه پناه مردم
نسخه شماره ۹ فصلنامه الکترونیکی پناه مردم منتشر شد ۱۷ فرو ۱۴۰۰

نسخه شماره ۹ فصلنامه الکترونیکی پناه مردم منتشر شد

نسخه شماره ۹ فصلنامه الکترونیکی پناه مردم منتشر شد

شماره هشتم فصلنامه الکترونیکی پناه مردم منتشر شد ۱۳ دی ۱۳۹۹

شماره هشتم فصلنامه الکترونیکی پناه مردم منتشر شد

نسخه هشتم نشریه پناه مردم منتشر شد.در این شماره رویدادهای سیاسی مهم جاری مورد ارزیابی قرار گرفته است

شماره ششم فصلنامه الکترونیکی پناه مردم منتشر شد ۱۵ مرد ۱۳۹۹

شماره ششم فصلنامه الکترونیکی پناه مردم منتشر شد

اطلاعیه:نشریه پناه مردم از عموم مخاطبین خود بابت تاخیر در بارگذاری به هنگام نشریه عذرخواهی می کندزیراکه می بایست در آخر خردادماه روی سایت قرار می گرفت که به دلیل مشکلات فنی سایت وخرابی سیستم متاسفانه با تاخیر مواجه گردیدیم.با تشکر مهدی کیان (مدیر مسئول)