بایگانی‌های ظزیف - فصلنامه پناه مردم
ظرفیت ظریف، گفتمان تاجزاده ۰۳ خرد ۱۴۰۰

ظرفیت ظریف، گفتمان تاجزاده

، آیا اصلاح‌طلبان از گذشته درس می‌گیرند و مرد میدان اصلاح خواهند شد؟