بایگانی‌های سنتهای مسلمانی - فصلنامه پناه مردم
فردوسی و سنت های مسلمانی , به قلم پروفسور امین ۰۶ تیر ۱۴۰۰

فردوسی و سنت های مسلمانی , به قلم پروفسور امین

حکیم فردوسی چنان که به تفصیل فصیل در کتاب فردوسی و شاهنامه ثابت کرده ایم، شیعه دوازده امامی است