بایگانی‌های سالروز درکذشت دکتر شریعتی - فصلنامه پناه مردم
سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی به قلم : پروفسور امین ۰۶ تیر ۱۴۰۰

سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی به قلم : پروفسور امین

شریعتی، از تاثیرگذارترین شخصیت های صد ساله اخیر ایران بود