بایگانی‌های تصادف - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
بی احتیاطی راننده کامیون حادثه آفرید ۱۹ بهم ۱۳۹۹

بی احتیاطی راننده کامیون حادثه آفرید

برخورد کامیون حامل بار با گاردریل باعث بر.ز ترافیک سنگین در خیابان بعثت شد

سرعت زیاد خودرو حادثه ساز شد ۳۱ فرو ۱۳۹۹

سرعت زیاد خودرو حادثه ساز شد

بنا به گزارش منابع این نشریه دیشب ودر ساعات پایانی مورخ ۳۰ فروردین سال جاری یک خودروی سواری که در خیابان بعثت سرعت زیادی داشت در اثر عدم مهارت در کنترل خودرو به موانع ترافیکی وگاردریل خیابان بعثت برخورد شدیدی داشته و واژگون می شود و این سانحه سبب بسته شدن خیابان بعثت تا مدتی […]