بایگانی‌های بی احتیاطی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
بی احتیاطی راننده کامیون حادثه آفرید ۱۹ بهم ۱۳۹۹

بی احتیاطی راننده کامیون حادثه آفرید

برخورد کامیون حامل بار با گاردریل باعث بر.ز ترافیک سنگین در خیابان بعثت شد

تصادف دلخراش دوخودرو سواری در اتوبان تهران کرج ۲۵ آذر ۱۳۹۹

تصادف دلخراش دوخودرو سواری در اتوبان تهران کرج

بی احتیاطی در رانندگی وسرعت وسبقت غیر مجاز رانندگان در اتوبان تهران-کرج حادثه آفرید