بایگانی‌های آبسرد - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
گفتگوی صمیمی ریاست شورای شهر آبسرد با اعضا هیات امنا موسسه خیریه فاطمیه پیرامون مشکلات میدانی موسسه ۲۳ شهر ۱۴۰۰

گفتگوی صمیمی ریاست شورای شهر آبسرد با اعضا هیات امنا موسسه خیریه فاطمیه پیرامون مشکلات میدانی موسسه

نشست صمیمانه ریاست محترم شورای شهر آبسرد نتایج پرباری برای شهرستان آبسرد در پی خواهدداشت