سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی به قلم : پروفسور امین ۰۶ تیر ۱۴۰۰

سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی به قلم : پروفسور امین

شریعتی، از تاثیرگذارترین شخصیت های صد ساله اخیر ایران بود

بایگانی‌های تاریخ معاصر - فصلنامه پناه مردم
جمعه سیاه تاریخ معاصر ۱۷ شهر ۱۳۹۸

جمعه سیاه تاریخ معاصر

واقعه ۱۷ شهریور دولت شریف امامی را دچار بحران کرد؛ به‌ طوری که زبیگنیف برژینسکی، مشاور امنیت ملی آمریکا، درباره این رویداد گفت: «رویداد میدان ژاله چنان خونین و مرگبار بود که کشمکش‌های گذشته میان دولت و مخالفان را از یاد برد. این رویداد پایان شورش‌های پراکنده و مقطعی و آغاز یک انقلاب واقعی بود.»