برخی فرصت طلبان سیاسی در بزنگاههای امنیتی با تخریب ارکانهای دولت برای آینده سیاسی خود نمد می دوزند

اخیرا ودر پی شهادت دکتر فخری زاده برخی از رسانه های دلواپس وچهره های وابسته به آنان از مواضع رییس سازمان انرژی اتمی وسخنگوی این سازمان وشخص رییس جمهور ودکتر ظریف با برداشت نادرست عامدانه سعی در انحراف اذهان عمومی دارند ودر تلاشند به گونه ای دولت را در خط موساد واستکبار قراردهند .به عنوان مثال رجا نیوز وحمید رسایی در رسانه وتوییت خود به صراحت اعلام می دارند که دولتی ها در زمین دشمن بازی می کنندودر سر تیتر خود اعلام می دارند ((تلاش دولتی ها برای انکار هویت هسته ای شهید فخری زاده.روحانی وظریف وصالحی از چه چیزی نگرانند))

که ازدیدگاه بنده برداشت نادرست وافترامی باشدودر واقع زیر سوال بردن موقعیت سیاسی نظام می باشد ودر واقع از این تحلیل برمی آید که این مملکت در دستان خائنین است ومردم به خائنین رای داده اند وحتی رهبری هم از عهده دولت برآمده از رای مردم بر نمی آید.واین در صورتیست که منافع سیاسی وحزبی در موضعگیریهای سیاسی را نباید فدای منافع ملی کرد وهرگونه افترا در غالب انتقاد امری ناپسند وغیر اخلاقی است که کسانیکه مدعی ارزشی بودن هستند اینگونه موضوعات ابتدایی اخلاق مدارانه سیاسی را باید رعایت نمایند

نویسنده:مهدی کیان فعال سیاسی وسردبیر نشریه سیاسی پناه مردم

  • نویسنده : مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم